W ramach realizacji projektu zaplanowano działania zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Puszczy Solskiej. Główną tematyką spotkań będzie przybliżenie problemu przypadkowego trucia ptaków drapieżnych będącego wynikiem wykładania zatrutej padliny czy kwestia umyślnego zabijania węży wynikająca ze strachu przed nimi. Dodatkowo planuje się przybliżyć niezwykłe w skali kraju walory przyrodnicze Puszczy Solskiej.

Zrealizowane to zostanie poprzez szereg działań edukacyjnych i promocyjnych takich jak:

  • zorganizowanie obozów dla wolontariuszy propagujących pracę na rzecz ochrony przyrody,
  • przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych w szkołach oraz w stacji terenowej dla dzieci z obszarów objętych realizacją projektu,
  • przeprowadzenie 6 warsztatów szkoleniowych dla leśników.
Podaj mail

logo lto 3

© 2017 Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.