Informacje dot. projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00)

Informujemy, że projekt „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00) uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. Tym samym dotacja funduszu zostanie przeznaczona na wkład własny LTO do realizacji następujących zadań:

 1. Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami wraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu.

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę i remont przepustów (23 szt. przepustów oraz 4 szt. przepustów z możliwością piętrzenia) oraz budowę 2 oczek wodnych.

3. Monitoring linii średniego napięcia na terenie Puszczy Solskiej.

4. Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla wszystkich stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu.

5. Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla wszystkich stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu.

 

Podaj mail

logo lto 3

© 2017 Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.