Nowe wydawnictwo - album o Puszczy Solskiej

Niezmiernie miło nam jest poinformować, że w ramach projektu "Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej" POIS.02.04.00-00-0179/16-02 wydaliśmy album o Puszczy Solskiej.

O czym on jest?

Puszcza Solska to dokument chwili. Pokazane tu fotografie przedstawiają najpiękniejsze oblicza Lubelszczyzny, uchwycone na przestrzeni kilku ostatnich lat. Bohaterami albumu są rdzenni mieszkańcy Puszczy Solskiej – gatunki zwierząt i roślin, które niestety na skutek zmian środowiskowych są coraz rzadziej spotykane. Ten unikalny kompleks leśny jest jedną z ostatnich ostoi tych gatunków w Polsce.

Autorzy, na co dzień zajmujący się badaniami i ochroną przyrody z ramienia Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, niniejszą pracą pragną choć częściowo zmienić spojrzenie na bory i mokradła oraz podkreślić potrzebę ochrony tego unikatowego na skalę Unii Europejskiej kompleksu leśnego dla przyszłych pokoleń.

Egzemplarz bezpłatny. Papierowa wersja albumu dostępna będzie w biurze LTO w Lublinie (ul. Mełgiewska 74, lok. 209) od 16 czerwca. Książkę można odebrać w każdy wtorek, w godzinach 14-16 (prosimy o uszanowanie wskazanego terminu :).

Podaj mail

logo lto 3

© 2017 Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.